0

V košíku máte 0 ks tovaru
v celkovej hodnote 0 €

Zobraziť obsah košíka

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


INFORMAČNÉ MEMORANDUM O OCHRANE A SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV:

 

1 Prevádzkovateľ internetového obchodu, spoločnosť MEDEXO SK s.r.o., so sídlom Karpatská 22, 81105 Bratislava, IČO: 45348987, DIČ: SK2022945903 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I,Oddiel: Sro,vložka č62421/B (ďalej len "Správca") spracováva, bez výslovného súhlasu zákazníkov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.,§ 13 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 2., o ochrane osobných údajov  (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), nasledujúce osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (uskutočnenie objednávky), ktoré Správca získava iba od samotných klientov:

 

       1.1.    Ak ste fyzická osoba (nie ste podnikateľ):

                 –    meno a priezvisko

                 –    úplnú poštovú adresu

                 –    e-mailovú adresu

                 –    telefónne číslo

                 –    bankové spojenie

                 –    IP adresu

       1.2.    Ak ste podnikajúca fyzická alebo právnická osoba:

                 –    názov firmy

                 –    úplnú poštovú adresu

                 –    IČO

                 –    DIČ

                 –    meno a priezvisko kontaktnej osoby

                 –    e-mailovú adresu

                 –    telefónne číslo

                 –    bankové spojenie

                 –    IP adresu

2.    Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre plnenie zmluvy (uskutočnenie objednávky) alebo za účelom odpovede na Vami vznesený dotaz prostredníctvom kontaktného formulára. Takéto spracovanie umožňuje ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané na účely

 

2.1. plnenia zmluvy - po dobu poskytnutia plnenia 

2.2. pre evidenciu plnenia-10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roku po ukončení poskytnutia plnenia, ak neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

3.    Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 

       3.1.    Poskytovateľ hostingových a súvisiacich služieb Webdevel s.r.o., IČO: 28597192, so sídlom Obrancov mieru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zapísaná v vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 33699.
 
       3.2.    Účtovná a daňová kancelária Datys Finance, s.r.o., IČO: 252 39 830, so sídlom sady 5. mája 303/46, Vnútorné Mesto, 301 00 Plzeň, zapísaná vo verejnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 11951

.

       3.3. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

4.    Spracovávané osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších dodatkov a predpisov a sú plne zabezpečené proti zneužitiu, ktoré zabraňuje neoprávnenému či náhodnému prístupu k týmto osobným dátam a súčasne k ich zneužitiu. V súčasnej dobe Správca využíva prísne technické a personálne opatrenia, teda zamestnanci, ktorí prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú viazaní mlčanlivosťou.

5.   Bez súhlasu klienta, teda bez zákonného dôvodu, sú osobné údaje spracovávané len výnimočne, a to predovšetkým pri ochrane práv a právom chránených záujmov Správcu.
 
6.   V prípade, že klient dobrovoľne poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov, tak
vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 

       - kedykoľvek odvolať súhlas udelený pre spracovanie osobných údajov, v tomto prípade Vás chceme upozorniť, že môže byť obmedzený prístup k niektorým funkciám alebo informáciám,  ku ktorým klient na základe tohto súhlasu má prístup,
       
       –  požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, v tomto prípade klientov chceme upozorniť, že Správca je oprávnený požadovať primeranú náhradu výdavkov spojených s požiadavkou klienta
      
       –  požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
       
       –  vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 

       –  požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov

 

       –    v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním    osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
7.     Platnosť a účinnosť tohto memoranda nastáva 25. 5. 2018Skúsenosti užívateľov SpinaliS

Ako ste mohli vidieť v TV relácii, som so stoličkou SpinaliS veľmi spokojný. Od doby, čo na nej sedím niekoľko hodín denne, ma prestal bolieť chrbát.
Ing. Tomáš Cikán, CK ESO travel a.s.

SpinaliS mi odporučil ortopéd, kvôli dlhoročným problémom s chrbtom. Dnes mi už celodenné sedenie nerobí žiaden problém. SpinaliS môžem len doporučit.
Mgr. Martina Ettelová, Monster WorldwideKde si môžem stoličky SpinaliS vyskúšať?

28.6.2018 je showroom zatvorený

Po-Št: 9.00–17.30 hod.
Pia: 9.00-15.00 hod.

Telefon:   0252 621 424
Mob. 0904 060 100
E-mail: info@spinalis-stolicky.sk

 

' data-name='Bratislava' title="Bratislava">


Kontaktujte nás

Centrum zdravého sedenia - SpinaliS
Karpatská 22, 811 05 Bratislava