JavaScript must be enabled
0

V košíku máte 0 ks tovaru
v celkovej hodnote 0 Sk

Zobraziť obsah košíka

Ochrana a spracovanie osobných údajov


Ochrana a spracovanie osobných údajov

INFORMAČNÉ MEMORANDUM O OCHRANE A SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV:

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu, spoločnosť MEDEXO SK s.r.o., so sídlom Karpatská 22, 81105 Bratislava, IČO: 45348987, DIČ: SK2022945903 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I,Oddiel: Sro,vložka č.62421/B (ďalej len "Správca") spracováva, bez výslovného súhlasu zákazníkov, v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., § 5 ods. 2 písm. b) a § 5 ods. 6., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), nasledujúce osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (uskutočnenie objednávky), ktoré Správca získava iba od samotných klientov:

1.1. Ak ste fyzická osoba (nie ste podnikateľ):

1.1.1 meno a priezvisko

1.1.2. úplnú poštovú adresu

1.1.3. e-mailovú adresu

1.1.4. telefónne číslo

1.1.5. bankové spojenie

1.1.6. IP adresu

1.2. Ak ste podnikajúca fyzická alebo právnická osoba:

1.2.1. názov firmy

1.2.2. úplnú poštovú adresu

1.2.3. IČO

1.2.4..DIČ

1.2.5. meno a priezvisko kontaktnej osoby

1.2.6. e-mailovú adresu

1.2.7. telefónne číslo

1.2.8. bankové spojenie

1.2.9. IP adresu

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre plnenie zmluvy (uskutočnenie objednávky) alebo za účelom odpovede na Vami vznesený dotaz prostredníctvom kontaktného formulára. Takéto spracovanie umožňuje ust. § 5 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané na účely

2.1. plnenia zmluvy-po dobu poskytnutia plnenia

2.2. pre evidenciu plnenia-10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roku po ukončení poskytnutia plnenia, ak neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

3. Spracovanie osobných údaj je vykonávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95 / 46 / ES a ďalšími, ako je zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., zákon o účtovníctve č. 563/1991 Zb., zákon č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník a ďalšie:

3.Poskytovatel hostingových a souvisejících služeb Webdevel s.r.o, IČO: 28597192, se sídlem Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zapsaná v ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33699.

4. Údaje uvedené v čl. 1 budú spracovávané Správcom po dobu trvania registrácie / zmluvného vzťahu / súhlasu sa zasielanie reklamného oznámenia a budú spracovávané dovtedy, než bude súhlas odvolaný. Následne budú údaje archivované iba zo zákonných dôvodov alebo zlikvidované

5. Spracovanie údajov na základe žiadosti o zasielanie newsletteru začne prebiehať až po potvrdení súhlasu v e-maile zaslanom na e-mailové konto návštevníka. Ak nebude návštevníkom súhlas udelený, tak údaje na základe formulára budú zlikvidované

6. V súlade s vyššie uvedeným týmto udeľujem výslovný súhlas. Bol som oboznámený, že svoj súhlas môžem kedykoľvek vziať späť, a to písomnou aj elektronickou cestou, pričom musia byť preukázateľné doručenie späťvzatie súhlasu druhej strane.

7. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

7.1. Poskytovateľ hostingových a súvisiacich služieb Webdevel s.r.o., IČO: 28597192, so sídlom Obrancov mieru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zapísaná v vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 33699.

7.2. Účtovná a daňová kancelária Datys Finance, s.r.o., IČO: 252 39 830, so sídlom sady 5. května 303/46, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, zapísaná vo verejnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 11951

7.3. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov,

služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.8. Spracovávané osobné údaje sú uchovávané v súlade s

platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných

údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov a sú plne

zabezpečené proti zneužitiu, ktoré zabraňuje neoprávnenému či náhodnému

prístupu k týmto osobným dátam a súčasne k ich zneužitiu. V súčasnej dobe

Správca využíva prísne technické a personálne opatrenia, teda zamestnanci,

ktorí prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú viazaní mlčanlivosťou.

9. Bez súhlasu klienta, teda bez zákonného dôvodu, sú osobné údaje spracovávané len výnimočne a to predovšetkým pri ochrane práv a právom chránených záujmov Správcu.

10. V prípade, že klient dobrovoľne poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov, tak vezmite, prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

10.1. Právo na prístup k osobným údajom, čo znamená, že klient má právo od spracovateľa získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Klient má tiež právo, aby spracovateľ bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má klient právo kedykoľvek doplniť.

10.2. Právo na vymazanie osobných údajov, čo predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť spracovateľa zlikvidovať osobné údaje, ktoré o klientovi spracúva, ak sú splnené určité podmienky a klient o to požiada.

10.3. Klient má právo, aby spracovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch spoločnosti, tretej strany alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má klient právo kedykoľvek namietať.

10.4. Právo na prenositeľnosť údajov, čo dáva klientovi možnosť získať osobné údaje, ktoré spracovateľovi poskytol v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne odovzdať inému spracovateľovi alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich spracovatelia odovzdali medzi sebou.

10.5. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože osobné údaje klienta sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej s klientom, nie na základe súhlasu so spracovaním.

10.6. V prípade, že bude klient akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov vykonávaných spracovateľom, môže podať sťažnosť priamo jemu alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

10.7. Viac informácií o právach klienta je k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.(https://dataprotection.gov.sk/uoou/ )

11. Platnosť a účinnosť tohto memoranda nastáva 25. 5. 2018.Zdravotné stoličky SpinaliS sú svetovým hitom

Zdravotné stoličky SpinaliS vďaka svojmu unikátnemu výkyvnému sedadlu na pružine zaistí stále vzpriamené a súčasne aj zdravé sedenie bez bolesti chrbta. Ortopédi a fyzioterapeuti už niekoľko rokov odporúčajú sedenie a cvičenie na terapeutickej lopte pre ľudí s bolesťami chrbta, pretože ich pri sedení núti k správnemu držaniu tela a posilňovaniu chrbtových a brušných svalov. Z tejto myšlienky vychádza patentovaný sedák na pružine SpinaliS, ktorý sa naklápa do všetkých strán, čím imituje sedenie na lopte. Na rozdiel od rehabilitačnej lopty sú stoličky SpinaliS vybavené chrbtovou opierkou a podrúčkami, vďaka čomu sú určené najmä pre celodenné sedenie. SpinaliS tak kombinuje zdravotné výhody terapeutickej lopty a ergonomických stoličiek, preto je ideálny pre zdravé sedenie v kancelárii bez bolesti chrbta.

Sedenie však nie je len o dospelých, preto myslíme aj na deti. Detské stoličky SpinaliS zaistia, že sa vaše ratolesti nebudú pri stole hrbiť a zafixujú si zásady zdravého sedenia. Navyše správna rastúca detská stolička s vašimi deťmi porastie až do dospelosti.

Ak chcete vidieť všetky zdravotné výhody SpinaliS a porovnaní s ostatnými stoličkami, pokračujte TU.


 • Zapožičanie

  stoliček zadarmo

 • Doprava zadarmo

  ku každej objednávke

 • Zdravotné certifikáty

  a ocenenia

 • Individuálny prístup

  k zákazníkom

Odporučte zdravé
sedenie svojim známym

Zdieľať  na Facebooku

Odoberajte
novinky a akcie